Pravila za kerung

Što sve treba znati o uzgojnoj selekciji (körung) njemačkih ovčara ...
(tekst napisao Zdravko Kliček)

Do sada sam bio prisutan gotovo na svim uzgojinm pregledima za njemačke ovčare koje su organizirale naše udruge uzgajača. Kod svih je uočena velika želja da se ta vrsta kinološke priredbe uspješno realizira, mežutim, bilo je i značajnih propusta zbog nedovoljnog poznavanja načina pripreme i odvijanja uzgojnog pre gleda koji su, srećom, dobrom voljom sudaca premošćeni. Da bi takvih situacija bilo što manje, pokušat ću pojasniti redoslijed radnji potrebnih za uspješno odvijanje planirane manifestacije.

Prije samog iznošenja teme, htio bih objasniti značenje njemačke riječi körung. U području našeg djelovanja korung znači izbor, selekcija ili odabir jedinki za daljnji uzgoj. S obzirom da u Hrvatskoj za sada, u prijelaznom periodu do kraja 2006. godine, vrijede dva kriterija za uzgoj njemačkih ovčara i to: kriteriji HKS-a i kriteriji Zajednice udruga uzgajača njemačkih ovčara Hrvatske koji su preuzeti iz Pravilnika SV, uzgojne preglede po tim SV kriterijima radi jasnoće nazivamo körung. Svaka udruga koja želi organizir ati körung treba svoj plan prezentirati Izvršnom odboru ZUUNJOH kako bi bio uvršten u Godišnji plan Zajednice.

Prve kontakte sa sucem obavlja udruga, da bi potom službeni zahtjev za njegovo uvrštenje na točno utvrđenom obrascu preko HKS-a bio upućen na SV. Od prvog svibnja na zahtijev se uplaćuje 100 eura na račun SV, na ime troškova administracije. Nakon toga, organizator se mora pobriniti za prijavnice, izradu kataloga, markiranta s opremom, primjeren teren s izložbenim krugom, dva skrivališta, vagu, stol, stolice, prevodioca s poznavanjem njemačkog pisma, obrasce koji se nabavljaju u SV, te dočekati suca (Körmeister) s ispunjenim zaglavljem da se ne bi gubilo vrijeme na taj dio adminisrtacije.

Svaki pas kojeg se izvodi na körung mora imati snimku kukova, načinjenu kod veterinara koji ima licencu SV i očitanu snimku kod ovlaštene ustanove u Njemačkoj, položen radni ispit SchH-1 kod suca s SV licencom ili IPO-1 kod suca s FCI licencom (svi naši suci za rad), te pozitivnu ocjenu ekserijera (3,4,5) od suca s SV licencom. Na körungu se obvezno obavlja vaganje psa, provjera mirnoće na pucanj, mjerenje psa i provjera naravi. Provjera naravi psa obavlja se na slijedeće način: pas sjedi slobodno vodiču uz lijevu nogu, a na znak suca kreću se prema skrivalištu udaljenom 30-tak koraka. Na otprilike 5 koraka, sudac daje znak markirantu da napadne psa.

Pas mora obrambeno reagirati na način da odmah bezkompromisno napadne markiranta i čvrsto ugrize zaštitini rukav. Vodič ostaje mirno na svom mjestu. Slijedi kratka borba u kojoj markirant zadaje psu dva udarca mekanom palicom po dozvoljenim dijelovima tijela, a nakon umirenja markiranta vodič daje psu zapovijed «pusti». Nakon puštanja vodič stavljha psa na povodac i odvodi ga na unaprijed određeno mjesto za izvođenje vježbe provjere hrabrosti psa. Za to vrijeme markirant odlazi u drugo skrivalište udaljeno 40-tak koraka, na znak suca izlazi iz skrivališta i prijeteći se počinje približavati vodiču i psu. Na znak suca vodič pušta psa na markiranta, a sam ostaje na početnom položaju. Pas mora u punom trku napasti markiranta i zagristi zaštitini rukav.

Slijedi kraća borba i umirenje markiranta, vodič izdaje zapovijed psu «pusti». Kada pas pusti, vodič se, na znak suca , približava psu, stavlja psa na povodac i odvodi ga do suca. Sudac će vodiču priopčito je li pas prošao ili pao, te pušta li rukav na zapovijed ili ne. Poslije obavljenih svih provjera naravi, svaki pas se ponovno predvodi pred suca radi pregleda zubi, izmjera, te pojedinačnog opisa svakog dijela tijela. Na kraju sudac upisuje eventualnu preporuku za parenje i predlaže tipove partnera. Po završenom körungu, sudac izdaje potvrdu s upisanom uzgojnom klasom za sve pse koji su uspješno savladali cijelu proceduru,kojom se vodič služi do povrata orginalne dokumentacije iz Njemačke.

S obzirom da sudac sa dokumentacijom odnosi i original rodovnicu, preporučio bih vodičima da izrade nekoliko fotokopija rodovnice i radne knjižice radi prijava na izložbe, jer dosadašnja iskustva govore da do povrata originalnih dokumanata treba čekati i po nekoliko mjeseci, a ponekad se i zagube.


Priprema dokumentacije za körung...

Da bi se bezbolno i bez problema obavio körung, osim onoga oko čega smo već pisali, posebnu pažnju treba obratiti i na slijedeće:

1. Vlasništvo nad psom
Vlasništvo nad psom dokazuje se upisivanjem imena vlasnika sa potpunom adresom na zato predviđenom mjestu u rodovnici. Ako ste drugi ili treći vlasnik, svoje vlasni&scar on;tvo morate u skladu s pravilnikom HKS-a registrirati u HKS-u, i svakako upisati svoje podatke u rodovnicu. Z a priznavanje körunga SV nas traži presliku kupoprodajnog ugovora, ali se nadam da će potvrda o registriranom vlasništvu nad psom izdana od strane HKS-a biti dovoljna. Dogovor oko ovog našeg prijedloga još nije u potpunosti definiran. Čim utvrdimo potrebnu dokumentaciju, dat ćemo i potpunu informaciju.

2. Ocijena eksterijera
Kako bi pas mogao pristupiti körungu i biti upisan u uzgojnu knjigu, mora biti ocjenjen od suca sa S V licencom. Najmanja ocjena je ocjena dobar. Sa nekih naših specijalnih izložbi na kojima su sudili suci iz Slovanije sa SV licencom najvjerovatnije nisu dostavljenu u SV, katalozi sa upisanim ocjenamai plasmanima pasa, tako da sno dobili pismene upite za ocjene nekoliko pasa koji su predvedeni na körung. Preporučujem da se za pristup körungu pripreme preslike ocjena dobivene od suca sa SV licencom.

3. Radni ispit
O radnim ispitima smo već pisali, ali kako se učestalo pojavljuju problemi u vezi toga, ponovit ćemo još jednom. Za prizn avanje körunga potrebno je imati ispit po programu IPO-1, položen kod suca za rad sa FCI licencom, odnosno HKS licencom. Program SchH kojega sda nazivamo VPG može se polagati samo u Njemačkoj kod suca za rad sa SV licencom. A ko ispit nije upisan u rodovnicu, obavezno treba priložiti presliku radne knjižice, a još bolje izvaditi kod HKS-a certifikat o položenom radnom ispitu. Takav certifikat treba priložiti uz dokumentaciju koja se šalje u SV. Svi oni koji imaju položene ispite po SchH-1 programu kod suca za rad sa FCI licencom trebaju ponovno predvesti svoga psa na polaganje ispita po programu IPO-1 kod suca za rad sa FCI odnosno HKS licencom, i takav dokaz o položenom ispitu dostaviti sa ostalom dokumentacijom u SV.

4. Nedostatak zuba
U slučaju dozvoljenog nedostatka zuba potrebno je imati potvrdu o snimanju spornog zuba izdanu od veterinara sa SV licencom, a koju za potrebe ZUUNJOH imaju licencirane veterinarske stanice koje imaju ugovor potpisan sa ZUUNJOH.. Takav nalaz obvazno se upisuje u rodovnicu.
hc8meifmdc|0010D8CE83B4|C:\HOSTINGSPACES\BOROVICANT\ZUUNJOH.HR\WWWROOT\APP_DATA\BAZAZUUNJOH.MDF|tblStaticPage|StaticPageText|80243239-3247-4FA7-A0A6-945FDAADBAD8