Pravilnik izlaganja na Glavnoj uzgojnoj izložbi

Datum objave Dokument Download
14.02.2023 Pravilnik o izlaganju na Glavnoj uzgojnoj izložbi Preuzmi


PRAVILNIK O IZLAGANJU NA GLAVNOJ UZGOJNOJ IZLOŽBI
NJEMAČKIH OVČARA HRVATSKE


Članak 1.

Odredbe ovog Pravilnika određuju prava i obveze svih sudionika na Glavnoj uzgojnoj izložbi njemačkih ovčara Hrvatske.

Članak 2.

Izlagati se mogu čistokrvni psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI-a, koji na dan izložbe nisu mlađi od 4 mjeseca.

Članak 3.

Sudionici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Državljani Republike Hrvatske :

Vlasnici pasa, suvlasnici, držaoci i vodiči moraju biti članovi ZUUNJOH-a i HKS-a .

Vlasnici pasa koji nisu uzgajivači moraju za izložene pse imati ovjeren prijenos vlasništva po važećem pravilniku HKS-a .

Vlasnici pasa s rodovnikom koji nije izdan od strane HKS-a moraju za izložene pse imati HR broj ili dokazati da je proces nostrifikacije u tijeku (uplatnica, formular s datumom koji potvrđuje da je proces nostrifikacije pokrenut prije dana održavanja izložbe).

Strani državljani :

Kao suvlasnici pasa moraju biti upisani u rodovnik ili imati dokaz da je prijenos vlasništva u procesu od strane HKS-a .

Svi vlasnici pasa na zahtjev organizatora moraju dostaviti rodovnicu na uvid .

Svim psima koji ne zadovoljavaju propisane uvjete o izlaganju ili čiji se vlasnici, suvlasnici, držaoci ili vodiči ne pridržavaju Pravilnika o izlaganju i svih ostalih pravilnika ZUUNJOHa i HKSa ocjene, titule, plasmani i naslovi proglasit će se nevažećima i bit će javno objavljene na glasilima ZUUNJOH-a.

Članak 4.

Sukladno odredbama Pravilnika o izložbama HKS-a za svakog psa prijavljenog i upisanog u katalog izložbe vlasnik je dužan uplatiti kotizaciju na dan održavanja izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održane izložbe.

U suprotnom vlasniku će se obustaviti i oduzeti pružanje usluga ZUUNJUH-a i HKS-a (prijava legala, uzgojni pregledi, stečeni naslovi i titule itd.) do podmirenja duga.

Članak 5.

Na zahtjev organizatora, komisije za žalbe, glavnog voditelja uzgoja ZUUNJOH-a ili predsjednika ZUUNJOH-a sva tražena dokumentacija mora biti uručena u originalu. Kopije dokumenata , e-mail ili drugi neadekvatni dokazi bit će odbijeni te se neće smatrati vjerodostojnima.

Članak 6.

Psi koji nemaju valjanu rodovnicu i svu potrebnu dokumentaciju, agresivni, kastrirani i psi koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće isključuju se iz natjecanja.

Članak 7.

Odgovornost izlagača


Vlasnik psa odgovoran je za svaku štetu koju počini njegov pas.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a, na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK S IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PSA, BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU, POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PSA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA,UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI ,OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

Članak 8.

Psi se ocjenjuju u sljedećim razredima:


Razred štenadi: 4 - 6 mjeseci
Razred najmlađih: 6 - 9 mjeseci
Razred mladih: 9 - 12 mjeseci
Razred mladih: 12 - 18 mjeseci
Razred podmlatka: 18 - 24 mjeseci
Razred radnih: iznad 24 mjeseci

Članak 9.

Za sudjelovanje u sljedećim razredima psi moraju zadovoljavati posebne uvjete:

Razred 18 do 24 mjeseci mužjaci : izloženi mužjaci moraju imati upisano u rodovnicu nalaz DNA, DNA u roditeljskoj i djedovskoj generaciji i nalaz HD i ED potvrđen od SV. Bez navedenih uvjeta mužjak ne može biti izlagan.

Razred 18 do 24 mjeseci ženke: izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu nalaz DNA, DNA u roditeljskoj i djedovskoj generaciji potvrđen od SV, nalaz HD i ED potvrđen od SV ili veterinarske institicije koju priznaje F.C.I.

U razredu radnih psi moraju imati položen radni ispit (IPO, IGP, SchH).

Dokaz o položenom radnom ispitu se na dan izložbe daje na uvid.

Razred radnih mužjaci : izloženi mužjaci moraju imati upisano u rodovnicu nalaz DNA, DNA u roditeljskoj i djedovskoj generaciji i nalaz HD i ED potvrđen od SV. Bez navedenih uvjeta mužjak ne može biti izlagan

Razred radnih ženke : : izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu nalaz DNA, DNA u roditeljskoj i djedovskoj generaciji potvrđen od SV, nalaz HD i ED potvrđen od SV ili veterinarske institicije koju priznaje F.C.I.

Kao dokaz da je postupak upisa HD, ED i DNA u tijeku može se priložiti račun SV-a na temelju kojeg se nedvojbeno može utvrditi identitet psa i rezultati traženih nalaza.

Psi u razredu radnih podliježu provjeri Ispitu hrabrosti i borbenosti.

Članak 10.

Ispit hrabrosti i borbenosti

a)

Iz početnog mjesta, koje je udaljeno 40 koraka od prvog zaklona, na znak suca ide vodič sa psom vezanim na povodniku, vođenim uz nogu 20 koraka. Vodič se zaustavlja i stavlja psa u sjedeći položaj,skida mu povodnik i nastavlja se kretati sljedećih 20 koraka prema zaklonu sa slobodnim psom. Vodič mora imati vidljivo nošen kataloški broj. Psa nije dozvoljeno pridržavati za ogrlicu. Kada vodič sa psom dođe na 5 – 10 koraka od zaklona, na znak suca markirant izvrši napad. U trenutku napada pas bez oklijevanja treba napasti markiranta , uhvatiti zubima zaštitni rukav. U borbi s markirantom pas dobiva dva udarca mekom palicom, ali ne smije pustiti rukav. Vodič ostaje u mjestu i slobodno hrabri psa. Na znak suca markirant se umiri, a vodič izdaje zapovijed: ”Pusti”. Nakon što je pas pustio rukav, vodič prilazi hvata psa za ogrlicu, a markirant se udalji. Vodič odvodi psa na početno mjesto za drugi dio ispita hrabrosti i borbenosti.

b)

Iz drugog skrivališta udaljenog oko 50 koraka izlazi markirant i kreće se prema vodiču i psu, pri tome grozeći palicom i glasom. Na znak suca vodič pušta psa , a on ostaje na mjestu. Pas mora zubima uhvatiti zaštitni rukav. Kad se markirant umiri, na znak suca vodič izdaje zapovijed : “Pusti”. Na znak suca vodič kreće do psa, prikopča ga na povodnik i odvodi ga. Ako pas na zapovijed “Pusti” samostalno ne ispusti rukav, vodič na znak suca ponavlja zapovijed još dva puta, nakon čega prilazi psu i skida ga s rukava.

Sudac na Ispitu hrabrosti i borbenosti dodjeljuje ocjene:

- izražajan-pušta

- izražajan-ne pušta

- zadovoljio, nedovoljno izražajan-pušta

- zadovoljio, nedovoljno izražajan-ne pušta

- nije zadovoljio

Pas ocijenjen ocjenom „izražajan-ne pušta“, „zadovoljio-pušta“ i „zadovoljio-ne pušta“ može pristupiti ocjeni oblika, ali ne može biti izabran u grupu „odličnih-izabranih ( V-A)“.
Sudac može po vlastitoj procjeni ili na zahtjev komisije za žalbe dozvoliti ponavljanje provjere još samo jednom.

Pas ocijenjen ocjenom “nije zadovoljio” ne može pristupiti ocjeni oblika.
Nakon odrađenog Ispita hrabrosti i borbenosti na izlazu se vrši provjera identifikacije psa- broja čipa.
Organizator će pripremiti liste za ocjenjivanje Ispita hrabrosti i borbenosti s upisanim imenom vlasnika i imenom i brojem čipa psa.

Članak 11.

Ocjene, naslovi i plasmani

U razredima : 4 - 6, 6 – 9 i 9 – 12 mjeseci ocjenjuje se opisnom ocjenom : vrlo perspektivan, perspektivan, zadovoljava i ne zadovoljava.

U razredima : 12 – 18 i 18 – 24 mjeseci ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.

U razredu radnih ocjenjuje se ocjenom : odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.

U razredu radnih psi stariji od 3,5 godine bez položenog kerunga (SV) mogu biti ocijenjeni najviše ocjenom vrlo dobar.

U svim razredima uz ocjenu upisuje se i broj koji predstavlja redoslijed.

Ovisno o kvaliteti predvedenih mužjaka i ženki u razredu radnih, sudac može izabrati grupu odlično ocijenjenih jedinki koje uz ocjenu dobivaju naslov „odličan-izabran“ (VA).

Za grupu izabranih odličnih ( V – A ) mogu konkurirati psi koji :


- su položili körung pred SV körmeisterom, što se dokazuje körscheineom (plavi obrazac)

- imaju položen najmanje radni ispit IPO 1, IGP 1, SCH 1 koje priznaje SV

- imaju upisan nalaz HD / ED normal, fast normal ili noch zugelassen potvrđeno od SV

- imaju uneseno u rodovnicu DNA Gpr.

- u roditeljskoj i djedovskoj generaciji imaju upisan DNA potvrđen od SV

- imaju kompletno zubalo bez viška ili manjka zubi
- su na Ispitu hrabrosti i borbenosti dobili ocjenu : „izražajan – pušta“

- su na korungu ocijenjeni s TSB „izražajan“
Jedinkama iz grupe „odličnih-izabranih“ se pored ocjene upisuje oznaka (V–A) i broj koji označava redoslijed V–A 1, V–A 2 i tako redom.
Psi plasirani iza grupe „odličnih-izabranih“ (V-A), ocijenjeni s ocjenom odličan, dobivaju ocjenu odličan 1., odličan 2. (V1, V2) i tako redom sukladno plasmanu.

Pobjednikom Glavne uzgojne izložbe njemačkih ovčara Hrvatske proglašava se prvoplasirani pas iz grupe „odličnih-izabranih“ (VA-1).

Ako nije izabran nijedan pas s ocjenom „odličan-izabran“ (V-A) pobjednikom Glavne uzgojne izložbe njemačkih ovčara Hrvatske proglašava se prvoplasirani pas.

Prvoplasiranom mužjaku i ženki u razredu radnih dodjeljuje se naslov “ Pobjednik Glavne uzgojne izložbe njemačkih ovčara Hrvatske za ----. godinu“.

Plasmani :

U svim razredima psi se plasiraju po odluci suca na dan izložbe.

U svim razredima uz ocjenu upisuje se i broj koji predstavlja redoslijed.

U razredu radnih u skupini pasa s jednakom ocjenom oblika, psi koji su na Ispitu hrabrosti i borbenosti ocijenjeni s„izražajan“ bit će plasirani ispred pasa ocijenjenih s ocjenom „zadovoljio“ bez obzira na kvalitetu.


Članak 12.

Grupa potomaka

Za prezentaciju grupe potomaka mogu se prijaviti najmanje tri potomka jednog mužjaka upisana u katalog i ocijenjeni na dan izložbe. Predstavljanje mužjaka (oca) nije obavezno.

Grupe potomaka se prezentiraju sucima na dan izložbe.

Grupe potomaka se ne ocjenjuju niti se svrstavaju po redoslijedu.

Grupe potomaka se opisuju javno.

Članak 13.

Izbor najbolje uzgajačnice

Za izbor najbolje uzgajačnice prijavljuju se pet pasa normalne dlake ili tri psa duge dlake iz jedne uzgajačnice, koji su upisani i ocijenjeni na dan izložbe.

Svaka grupa zavisno o varijetetu dlake izvodi se zasebno.
Najbolja uzgajačnice dobiva naslov : “ Najbolja uzgajačnica Glavne uzgojne izložbe njemačkih ovčara Hrvatske za -- -- -- -- godinu”.

Vlasnik uzgajačnice prijavu vrši na zato utvrđenom obrascu kojeg podiže u kancelariji na dan izložbe. Obrazac prijave sadrži imena pasa,kataloške brojeve, njihove ocjene i plasmane te imena očeva i majki.

Vlasnik odgovara za točnost unesenih podataka .

Članak 14.

Nagrade i pokali

U svakom razredu prvih pet dobivaju pokal i nagradu sponzora.
U razredu radnih svi (V – A) dobivaju pokal i nagradu sponzora, a prvih pet odlično ocijenjenih (V) pokale.
Pobjednici u razredu radnih (mužjak, ženka) dobivaju posebno i lovorov vijenac.
Sve izložene grupe potomaka dobivaju pokale.

Prvih pet rangiranih uzgajačnica dobiva pokale.
Najbolji mužjak i najbolja ženka na ispitu hrabrosti i borbenosti dobivaju pokal.

Zajedničko predstavljanje najbolje plasiranih jedinki s hrvatskom rodovnicom, uzgojenih po pravilniku ZUUNJOH-a., vrši se u krugu u završnom dijelu priredbe.

Iz razreda 12-18, 18-24 i razreda radnih najbolje plasirani mužjak i ženka s hrvatskom rodovnicom, uzgojeni po pravilniku ZUUNJOH-a., ulaze u završni krug.

Sudac bira najboljeg mužjaka i najbolju ženku s hrvatskom rodovnicom , uzgojenih po pravilniku ZUUNJOH-a. Pobjednici dobivaju pokale.

Kod proglašenja rezultata obavezna je prezentacija psa .

Članak 15.


Odvođenje pasa s izložbe

Psi se mogu odvesti s izložbe tek po završetku proglašenja svih rezultata.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a, na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK SA IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PSA ,A BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PSA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA,UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI ,OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

Članak 16.

Žalbe

Žalba je moguća na negativnu ocjenu, formalnu grešku suca, formalnu grešku markiranata, formalnu grešku organizatora ili nepoštivanja pravilnika o izlaganju .

Žalba se podnosi pismeno na dan manifestacije u kancelariji izložbe uz kauciju od 500,00 kn ili potvrdom uplate na račun ZUUNJOH-a.

Komisija za žalbe odmah je rješava. U slučaju odbijanja žalbe kaucija se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a.

Anonimne prijave i žalbe neće se uzimati u obzir.

U slučaju pozitivnog rješenja kaucija se vraća.

Članak 17.

Za grubo kršenje pravilnika nadležna je disciplinska komisija ZUUNJOH-a .Pravilnik je izglasan od strane IO ZUUNJOH-a i stupa na snagu dana 14.02.2022.

Dosadašnji pravilnik proglašava se nevažećim.

PREDSJEDNIK ZUUNJOH-a

KUZMIĆ MIROSLAV

PRILOG BROJ 1. UZ TOČKU 8. UZGAJAČNICE

OBRAZAC ZA PRIJAVU UZGAJAČNICE

VLASNIK:_________________________________________________________________________

UZGAJAČNICA: ___________________________________________________________________

Br.

Ime psa

Kat.br.

Plasman

Ocjena

Ime oca

Ime majke

1.

2.

3.

4.

5.

Napomena: U kolonu plasman i ocjena, upisuju se postignuti rezultati na dan izložbe

hc8meifmdc|0010D8CE83B4|C:\HOSTINGSPACES\BOROVICANT\ZUUNJOH.HR\WWWROOT\APP_DATA\BAZAZUUNJOH.MDF|tblStaticPage|StaticPageText|63ADE5CD-4185-47C4-8525-42CB781B8578