Pravilnik izlaganja na Glavnoj uzgojnoj izložbi

Datum objave Dokument Download
02.01.2018 Pravilnik o izlaganju na Glavnoj uzgojnoj izložbi Preuzmi
02.01.2018 EXAMINATION RULES FOR THE MAIN CONFORMATION SHOW OF GERMAN SHEPARDS OF CROATIA Download


PRAVILA IZLAGANJA NA GLAVNOJ UZGOJNOJ IZLOŽBI
NJEMAČKIH OVČARA HRVATSKE


1. Izlagati se mogu čistokrvni psi koji posjeduju rodovnicu od FCI, koji na dan izložbe nisu mlađi od 4 mjeseca.

Državljani Hrvatske :

Vlasnici pasa , suvlasnici,držaoci i vodiči moraju biti članovi ZUUNJOH-a i HKS-a .

Vlasnici pasa koji nisu uzgajivači moraju imati ovjeren prijenos vlasništva po važećem pravilniku HKS-a . Vlasnici pasa sa rodovnikom koji nije izdan od strane HKS-a moraju imati HR broj ili dokazati da je nostrifikacija u procesu (uplatnica , formular sa datumom prije održavanja manifestacije ).

Strani državljani :

Kao suvlasnici pasa moraju biti upisani u rodovnik ili dokazati da je prijenos vlasništva u procesu od strane HKS-a .

Svi vlasnici pasa na zahtjev organizatora moraju dostaviti rodovnicu na uvid .

Svim vlasnicima pasa koji ne zadovoljavaju ili se ne pridržavaju pravilnika o izlaganju ocjene,titule,plasmani i naslovi proglasiti će se nevažećima i biti će javno objavljene na glasilima ZUUNJOH-a .

Sukladno odredbama Pravilnika o izložbama HKS-a za svakog prijavljenog i objavljenog psa u katalogu izložbe vlasnik je dužan uplatiti kotizaciju na dan održavanja manifestacije ili naknadno u roku od tri dana nakon datuma održane izložbe.

U suprotnom će mu se obustaviti i oduzeti pružanje usluga ZUUNJUH-a i HKS-a ( prijava legla, uzgojni pregledi i stečeni naslov i titule itd.) do podmirenja duga.

Za grubo kršenje pravilnika nadležna je disciplinska komisija ZUUNJOH-a .

Sva tražena dokumentacija od vlasnika pasa,vodiča ili držaoca ,a na zahtjev organizatora ,komisije za žalbe ,glavnog voditelja uzgoja ZUUNJOH-a, ili predsjednika ZUUNJOH-a,mora biti uručena u originalu. Kopije dokumenata ,e-mail ili drugi nerealni dokazi biti će odbijeni te se neće smatrati vjerodostojnima.

2. Isključuju se psi koji nemaju valjanu rodovnicu, agresivni psi , psi koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće ili su kastrirani .

3. Odgovornost izlagača
Vlasnik psa odgovoran je za svaku štetu koju učini njegov pas.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu, a koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a,na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK SA IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PSA ,A BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PSA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA,UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI ,OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

4. Natjecateljski razredi :
Razred štenadi 4-6 mjeseci
Razred najmlađih 6 - 9 mjeseci
Razred mladih 9 - 12 mjeseci
Razred mladih 12 - 18 mjeseci
Razred podmladka 18 - 24 mjeseca (obavezan upis HD,ED ,DNA )
Razred radnih od 24 mjeseca (obavezan upis HD,ED ,DNA )

---U razredu 18 do 24 mjeseca mužjaci , , izloženi psi moraju imati upisano u rodovnicu nalaz HD, ED i DNA (priznat od SV *) , bez toga pas ne može biti izlagan .

---U razredu 18 do 24 mjeseca ženke , izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu nalaz HD, ED i DNA (priznat od SV *) ili HD, ED (očitan od veterinarskih institucija priznatih od F.C.I. i DNA priznat od SV *) , bez toga ženka ne može biti izlagana .

---U razredu 18-24 mužjaci i ženke varijetet duge dlake nalazi HD ,ED i DNA nisu obvezatni

---U razred radnih upisuju se psi sa 24 mjeseca i više starosti s položenim radnim ispitom koji se na dan izložbe daje na uvid.

U razredu radnih mužjaci , izloženi psi moraju imati upisano u rodovnicu nalaz HD, ED i DNA( priznat od SV * )

, bez toga pas ne može biti izlagan .

U razredu radnih ženke , izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu nalaz HD, ED i DNA (priznat od SV * ) , bez toga ženka ne može biti izlagana .

Psi u razredu radnih podliježu provjeri hrabrosti i borbenosti.

* uvažavaju se nalazi iz drugih zemalja iz institucija koje su na popisu SV pod sljedećim linkom :

https://www.schaeferhunde.de/service/formulare-info-broschueren-verzeichnisse/verzeichnisse/#verzeichnisse-panel

Verzeichnis der anerkannten HD-/ED-Befunde

5. Ispit Hrabrosti i borbenosti

a)

Iz početnog mjesta, koje je udaljeno 40 koraka od prvog zaklona, na znak suca ide vodič s psom vezanim na povodniku, vođenim uz nogu 20 koraka. Vodič se zaustavlja i stavlja psa u sjedeći položaj,skida mu povodnik i nastavlja se kretati slijedećih 20 koraka prema zaklonu sa slobodnim psom. Vodič mora imati vidljivo nošen kataloški broj. Psa nije dozvoljeno pridržavati za ogrlicu. Kada vodič sa psom dođe na 5 – 10 koraka od zaklona, na znak suca markirant izvrši napad. U trenutku napada pas bez oklijevanja treba napasti markiranta , uhvatiti zubima zaštitni rukav. U borbi s markirantom pas dobiva dva udarca mekom palicom, ali ne smije pustiti rukav. Vodič ostaje u mjestu i slobodno hrabri psa. Na znak suca markirant se umiri, a vodič izdaje zapovijed: ”Pusti”. Nakon što je pas pustio rukav, vodič prilazi hvata psa za ogrlicu, a markirant se udalji. Vodič odvodi psa na početno mjesto za drugi dio ispita hrabrosti i borbenosti.

b)

Iz drugog skrivališta udaljenog oko 50 koraka izlazi markirant i kreće se prema vodiču i psu, pri tome grozeći palicom i glasom. Na znak suca vodič pušta psa , a on ostaje na mjestu. Pas mora zubima uhvatiti zaštitni rukav. Kad se markirant umiri, na znak suca vodič izdaje zapovijed : “Pusti”. Na znak suca vodič kreće do psa, prikopča ga na povodnik i odvodi ga. Ako pas na zapovijed “Pusti” samostalno ne ispusti rukav, vodič na znak suca ponavlja zapovijed još dva puta, nakon čega prilazi psu i skida ga s rukava. Pas koji nije pustio rukav na zapovijed vodiča zadovoljio je provjeru i dobiva ocjenu “zadovoljio ne pušta”, ali ne može dobiti ocjenu “V-A” , već samo “V” odličan.
Sudac će kod ocjenjivanja pasa upisati ocjene :
Zadovoljio - pušta
Zadovoljio - ne pušta
Nije zadovoljio
Sudac može po vlastitoj procjeni ili na zahtjev komisije za žalbe dozvoliti ponavljanje provjere još samo jednom. Pas koji dobije ocjenu na provjeri hrabrosti i borbenosti “nije zadovoljio” ne može pristupiti ocjeni oblika.
Poslije pristupanja provjere hrabrosti i borbenosti na izlazu se vrši provjera tetovirani broja ili čip broja, tj. identifikaciju psa.
Organizator će pripremiti liste za ocjenjivanje ispita hrabrosti i borbenosti s upisanim imenom vlasnika i imenom psa te tetoviranim brojem ili čipom.
6. Ocjene ,naslovi i plasmani
U razredima :
4 - 6, 6 – 9 i 9 – 12 mjeseci ocjenjuje se opisnom ocjenom : vrlo perspektivan, perspektivan, zadovoljava i ne zadovoljava.
U razredu : 12 – 18 ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
U razredu : 18 – 24 mjeseca ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
U razredu radnih ocjenjuje se ocjenom : odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan. U razredu radnih psi stariji od 3,5 godine , a bez položenog SV kerunga (plavi obrazac) mužjaci i ženke najveća ocjena je vrlo dobar.
U svim razredima uz ocjenu upisuje se i broj koji predstavlja redoslijed.
Ovisno od kvalitete predveden ih mužjaka i ženki u razredu radnih, sudac može izabrati grupu iz odlično ocjenjenih jedinki. To je grupa izabranih odličnih ( V – A ).

Za grupu izabranih odličnih ( V – A ) mogu konkurirati psi koji su :
- položili körung pred SV körmeisterom, što dokazuje körscheineom ( plavi obrazac ) mužjaci i ženke

-imaju položen najmanje radni ispit IPO-1 ili IGP-1

-imaju upisan nalaz hd / ed normal , fast normal ili noch zugelassen , potvrđeno od SV

-imaju uneseno u rodovnicu DNA potvrđeno od SV

-imaju kompletno zubalo bez viška ili manjka zubi,
- prilikom provjere hrabrosti i borbenosti dobili ocjenu : zadovoljio – pušta.

-ima roditelje u prvoj generaciji sa položenim körungom priznatim od SV,

-ima roditelje u drugoj generaciji sa položenim radnim ispitom ,
Jedinkama iz grupe izabranih se pored ocjene odličan upisuje i oznaka ( V – A ) i broj koji označava redoslijed( V–A1,V–A2 itd.).
Prvi pas iza izabrane grupe, ako je ocijenjen odličan, označava se kao odličan ( V – 1 ) i dalje ( V – 2, V – 3 itd.).

U slučaju da ni jedan pas ne zadovolji postavljene kriterije za grupu izabranih ( V – A ) i pobjednika izložbe, pobjednik Glavne uzgojne izložbe njemačkih ovčara postaje prvoplasirani pas.
Prvoplasiranom u razredu radnih za mužjake i ženke dodjeljuje se naslov “ Pobjednik Glavne uzgojne izložbe njemačkih ovčara Hrvatske za ----. godinu.

Plasmani :

U svim razredima psi se plasiraju po odluci suca na dan izložbe .

U svim razredima psi koji nisu uzgojeni po pravilniku ZUUNJOH-a,a posjeduju rodovnicu HKS-a, biti će plasirani na kraju skupine pasa koji su ostvarili jednaku ocjenu bez obzira na kvalitetu pasa.


U svim razredima uz ocjenu upisuje se i broj koji predstavlja redoslijed.
7. Grupa potomaka
Za prezentaciju grupe potomaka mogu se prijaviti najmanje tri potomka jednog mužjaka upisana u katalog i ocijenjeni na dan izložbe. Predstavljanje mužjaka ( oca ) nije obavezno.

Grupe potomaka se prezentiraju sucima na dan izložbe.

Grupe potomaka se ne ocjenjuju niti se svrstavaju po redoslijedu.

Grupe potomaka se opisuju javno.

8. Izbor najbolje uzgajačnice
Za izbor najbolje uzgajačnice prijavljuju se pet pasa normalne dlake ili tri psa duge dlake iz jedne uzgajačnice, koji su upisani i ocjenjeni na dan izložbe.

Svaka grupa zavisno o varijetetu dlake izvodi se zasebno.
Najbolja uzgajačnice dobiva naslov : “ Najbolja uzgajačnica Glavne uzgojne izložbe njemačkih ovčara Hrvatske za -- -- -- -- godinu”.

Vlasnik uzgajačnice prijavu vrši na zato utvrđenom obrascu kojeg podiže u kancelariji na dan izložbe. Obrazac prijave sadrži imena pasa, kataloške brojeve, njihove ocjene i plasmane te imena očeva i majki.

Vlasnik odgovara za točnost unesenih podataka .9. Nagrada i pokali
U svakom razredu prvih pet dobivaju pokal i nagradu sponzora.
U razredu radnih svi (V – A) dobivaju pokal i nagradu sponzora a prvih pet odlično ocjenjenih ( V ) pokale.
Posebni pokal dobivaju pobjednici u razredu radnih ( mužjak i ženka ) i lovorov vijenac.
Sve izložene grupe potomaka dobivaju pokale

Prvih pet rangiranih uzgajačnica dobivaju pokale.
Najbolji mužjak i najbolja ženka na ispitu hrabrosti i borbenosti dobivaju pokal.

Zajedničko predstavljanje najbolje plasiranih jedinki s hrvatskom rodovnicom,a koji su uzgojeni po pravilniku ZUUNJOH-a., vrši se u krugu u završnom dijelu priredbe

Iz razreda 12-18,18-24 i razreda radnih najbolje plasirani mužjak i ženka s hrvatskom rodovnicom,a koji su uzgojeni po pravilniku ZUUNJOH-a., ulaze u završni krug.

Sudac bira najboljeg mužjaka i najbolju ženku s hrvatskom rodovnicom , a koji su uzgojeni po pravilniku ZUUNJOH-a.,dobivaju pokale.

Kod proglašenja rezultata obavezna je prezentacija psa.

10.
Odvođenje pasa sa izložbe
Psi se mogu odvesti sa izložbe tek po završetku proglašenja svih rezultata.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu, a koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a, ,na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK SA IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PSA ,A BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PSA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA,UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI ,OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

11. Žalbe
Žalba je moguća na negativnu ocjenu ,formalnu grešku suca, formalnu grešku markiranata, formalnu grešku organizatora ili nepoštivanja pravilnika o izlaganju .

Žalba se podnosi pismeno na dan manifestacije u kancelariji izložbe uz kauciju od 500,00 kn ili potvrdom uplate na račun ZUUNJOH-a.

Komisija za žalbe odmah je rješava. U slučaju odbijanja žalbe kaucija se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a.

Anonimne prijave i žalbe neće se uzimati u obzir.

U slučaju pozitivnog rješenja kaucija se vraća.

Pravilnik je izglasan od strane IO ZUUNJOH-a i stupa na snagu dana 22.02.2022.

Dosadašnji pravilnik proglašava se nevažećim.

PREDSJEDNIK ZUUNJOH-a

KUZMIĆ MIROSLAV

PRILOG BROJ 1. UZ TOČKU 8. UZGAJAČNICE

OBRAZAC ZA PRIJAVU UZGAJAČNICE

VLASNIK:_________________________________________________________________________

UZGAJAČNICA: ___________________________________________________________________

Br.

Ime psa

Kat.br.

Plasman

Ocjena

Ime oca

Ime majke

1.

2.

3.

4.

5.

Napomena: U kolonu plasman i ocjena, upisuju se postignuti rezultati na dan izložbe.

Pod moralnom i materijalnom odgovornošću potpisom potvrđujem da su upisani podaci točni.

U__________________, dana_______________. _______________________

Potpis vlasnika uzgajačnice