Kinološki suci

FCI Kinološki suci za oblik pasmine Njemački Ovčar - članovi ZUUNJOH-a

Zdravko Kliček
Zvonimir Šopar
Jasminko Kormoš
Josip Novak
Damir Jovanović
Zlatko Ravlić
Branko Vukoja
Branko Jakšić
Dalibor Sule
Srečko Kukić
Mario Milić
Nada Makar

FCI Kinološki suci za rad - članovi ZUUNJOH-a

1. SREČKO KUKIĆ
2. ZDRAVO KLIČEK
3. JOSIP NOVAK
4. NENAD NOVAK
5. BLAŽENKA JOVANOVIĆ
6. DALIBOR PERŠIN
7. KRUNO VALUŠEK
8. SINIŠA MAGDALENIĆ