Pravila izlaganja na izložbama

PRAVILNIK O IZLAGANJU NA IZLOŽBAMA

ZAJEDNICE UDRUGA UZGAJIVAČA NJEMAČKIH OVČARA

HRVATSKE

Članak 1.

Odredbe ovog Pravilnika određuju prava i obveze svih sudionika na izložbama u organizaciji Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske i svih njenih članica.

Članak 2.

Izlagati se mogu čistokrvni psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI-a, koji na dan izložbe nisu mlađi od 4 mjeseca.

Članak 3.

Sudionici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Državljani Republike Hrvatske :

Vlasnici pasa, suvlasnici, držaoci i vodiči moraju biti članovi ZUUNJOH-a i HKS-a .

Vlasnici pasa koji nisu uzgajivači moraju za izložene pse imati ovjeren prijenos vlasništva po važećem pravilniku HKS-a .

Vlasnici pasa s rodovnikom koji nije izdan od strane HKS-a moraju za izložene pse imati HR broj ili dokazati da je proces nostrifikacije u tijeku. (uplatnica, formular s datumom koji potvrđuje da je proces nostrifikacije pokrenut prije dana održavanja izložbe).

Strani državljani :

Kao suvlasnici pasa moraju biti upisani u rodovnik ili imati dokaz da je prijenos vlasništva u procesu od strane HKS-a .

Svi vlasnici pasa na zahtjev organizatora moraju dostaviti rodovnicu na uvid .

Svim psima koji ne zadovoljavaju propisane uvjete o izlaganju ili čiji se vlasnici, suvlasnici, držaoci ili vodiči ne pridržavaju Pravilnika o izlaganju i svih ostalih pravilnika ZUUNJOHa i HKSa ocjene, titule, plasmani i naslovi proglasit će se nevažećima i bit će javno objavljene na glasilima ZUUNJOH-a.

Članak 4.

Sukladno odredbama Pravilnika o izložbama HKS-a za svakog psa prijavljenog i upisanog u katalog izložbe vlasnik je dužan uplatiti kotizaciju na dan održavanja izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održane izložbe.

U suprotnom vlasniku će se obustaviti i oduzeti pružanje usluga ZUUNJUH-a i HKS-a (prijava legala, uzgojni pregledi, stečeni naslovi i titule itd.) do podmirenja duga.

Članak 5.

Na zahtjev organizatora, komisije za žalbe, glavnog voditelja uzgoja ZUUNJOH-a ili predsjednika ZUUNJOH-a sva tražena dokumentacija mora biti uručena u originalu. Kopije dokumenata, e-mail ili drugi neadekvatni dokazi bit će odbijeni te se neće smatrati vjerodostojnima.

Članak 6.

Psi koji nemaju valjanu rodovnicu i svu potrebnu dokumentaciju, agresivni, kastrirani i psi koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće isključuju se iz natjecanja.

Članak 7.

Odgovornost izlagača


Vlasnik psa odgovoran je za svaku štetu koju počini njegov pas.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu, a koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a, na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK S IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PASA, BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU, POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PSA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA, UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI , OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

Članak 8.

Svi psi moraju imati potvrde propisane od strane veterinarske službe.

Prije završetka ocjenjivanja nije dozvoljeno izlagati prijašnje ocjene, diplome i sl. niti u ocjenjivačkom krugu pokazivati rodovnicu, osim u slučaju kada to zatraži organizator ili sudac u svrhu dokazivanja traženih kriterija (ispiti, korung, HD, ED, identifikacija, vlasništvo).

Članak 9.

Svi sudionici izložbe, vlasnici, suvlasnici, vodiči, držaoci dužni su poštivati sve pravilnike i propozicije ZUUNJOHa i HKSa i ponašati se sukladno njima.

Članak 10.

Psi se ocjenjuju u sljedećim razredima:


Razred štenadi 4 - 6 mjeseci
Razred najmlađih 6 - 9 mjeseci
Razred mladih 9 - 12 mjeseci
Razred mladih 12 - 18 mjeseci
Razred podmlatka 18 - 24 mjeseci

Razred otvorenih iznad 24 mjeseci (bez položenog radnog ispita)

Razred radnih iznad 24 mjeseci (s položenim radnim ispitom IPO, IGP, SchH)

Razred veterana iznad 8 godina

Psi stariji od 24 mjeseci koji imaju radni ispit obavezno moraju biti izloženi u razredu radnih.

Za sudjelovanje u sljedećim razredima psi moraju zadovoljavati posebne uvjete:

Razred otvorenih mužjaci - izloženi mužjaci moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa (račun SV sa svim stavkama) nalaz HD, ED i DNA potvrđen od SV. Bez toga pas ne može biti izlagan.

Razred otvorenih ženke - izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa (račun SV sa svim stavkama) nalaz HD, ED i DNA potvrđen od SV ili HD, ED potvrđen od veterinarskih institucija priznatih od F.C.I.-a i DNA potvrđen od SV. Bez toga ženka ne može biti izlagana.

U razredu radnih mužjaci i ženke moraju imati položen radni ispit (IPO, IGP, SchH).

Dokaz o položenom radnom ispitu se na dan izložbe daje na uvid.

Razred radnih mužjaci - izloženi mužjaci moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa (račun SV sa svim stavkama) nalaz HD, ED i DNA potvrđen od SV. Bez toga pas ne može biti izlagan .

Razred radnih ženke - izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa (račun SV sa svim stavkama), nalaz HD, ED i DNA potvrđen od SV ili HD, ED potvrđen od veterinarskih institucija priznatih od F.C.I.-a i DNA potvrđen od SV. Bez toga ženka ne može biti izlagana.

U razred veterana upisuju se psi stariji od osam godina.

Razred veterana mužjaci - izloženi mužjaci moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa (račun SV sa svim stavkama) nalaz HD, ED i DNA potvrđen od SV. Bez toga pas ne može biti izlagan.

Razred veterana ženke - izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa (račun SV sa svim stavkama), nalaz HD, ED i DNA potvrđeno od SV ili HD, ED potvrđeno od veterinarskih institucija priznatih od F.C.I.-a i DNA potvrđen od SV. Bez toga ženka ne može biti izlagana.

Članak 11.

Ocjene, naslovi i plasmani

Ocjene:

U razredima : 4 - 6, 6 – 9 i 9 – 12 mjeseci ocjenjuje se opisnom ocjenom : vrlo perspektivan, perspektivan, zadovoljava i ne zadovoljava.
U razredima : 12 – 18 i 18 – 24 mjeseci ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
U razredu otvorenih ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
U razredu radnih ocjenjuje se ocjenom : odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan. U razredu radnih psi stariji od 3,5 godine bez položenog korunga (SV) mogu biti ocijenjeni najviše s ocjenom vrlo dobar. U razredu veterana ocjenjuje se ocjenom : odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan. U razredu veterana psi bez položenog kerunga (SV) mogu biti ocijenjeni najviše s ocjenom vrlo dobar.

Naslovi :

Udruge, klubovi, organizatori mogu u svojem propozicijama o izlaganju odlučiti o dodjeli posebnih naslova na svojim manifestacijama. Propozicije o dodjeli naslova moraju biti jasno prezentirane na početnim stranicama kataloga manifestacije.

Pobjednicima se u skladu s propozicijama propisanim od udruge organizatora dodjeljuje određeni naslov ili titula.

Plasmani :

U svim razredima psi se plasiraju po odluci suca na dan izložbe .


U svim razredima uz ocjenu upisuje se i broj koji predstavlja redoslijed.

Članak 12.

Odvođenje pasa s izložbe


Psi se mogu odvesti s izložbe po završetku proglašenja svih rezultata.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a, na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK SA IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PSA, A BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PSA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA,UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI ,OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

Članak 13.

Žalbe

Žalba je moguća na negativnu ocjenu, formalnu grešku suca, formalnu grešku organizatora ili zbog nepoštivanja pravilnika o izlaganju.

Žalba se podnosi pismeno na dan manifestacije ili u kancelariji izložbe uz kauciju od 500,00 kn ili potvrdom uplate na račun ZUUNJOH-a.

Komisija za žalbe odmah je rješava. U slučaju odbijanja žalbe kaucija se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a.

Anonimne prijave i žalbe neće se uzimati u obzir.

U slučaju pozitivnog rješenja kaucija se vraća.

Članak 17.

Za grubo kršenje pravilnika nadležna je disciplinska komisija ZUUNJOH-a .Pravilnik je izglasan od strane IO ZUUNJOH-a i stupa na snagu dana 14.02.2022.

Dosadašnji pravilnik proglašava se nevažećim.

hc8meifmdc|0010D8CE83B4|C:\HOSTINGSPACES\BOROVICANT\ZUUNJOH.HR\WWWROOT\APP_DATA\BAZAZUUNJOH.MDF|tblStaticPage|StaticPageText|62B61600-C829-4A9D-89FE-2984FB2E1C5E