Pravila izlaganja na izložbama

1. Izlagati se mogu čistokrvni psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI, koji na dan izložbe nisu mlađi od 4 mjeseca.

Državljani Hrvatske :

Vlasnici pasa , suvlasnici, držaoci i vodiči moraju biti članovi ZUUNJOH-a i HKS-a .

Vlasnici pasa koji nisu uzgajivači moraju imati ovjeren prijenos vlasništva po važećem pravilniku HKS-a . Vlasnici pasa sa rodovnikom koji nije izdan od strane HKS-a moraju imati HR broj ili dokazati da je nostrifikacija u procesu (uplatnica , formular sa datumom prije održavanja manifestacije ).

Strani državljani :

Kao suvlasnici pasa moraju biti upisani u rodovnik ili dokazati da je prijenos vlasništva u procesu od strane HKS-a .

Svi vlasnici pasa na zahtjev organizatora moraju dostaviti rodovnicu na uvid .

Svim vlasnicima pasa koji ne zadovoljavaju ili se ne pridržavaju pravilnika o izlaganju ocjene,titule,plasmani i naslovi proglasiti će se nevažećima i biti će javno objavljene na glasilima ZUUNJOH-a .

Sukladno odredbama Pravilnika o izložbama HKS-a za svakog prijavljenog i objavljenog psa u katalogu izložbe vlasnik je dužan uplatiti kotizaciju na dan održavanja manifestacije ili naknadno u roku od tri dana nakon datuma održane izložbe.

U suprotnom će mu se obustaviti i oduzeti pružanje usluga ZUUNJUH-a i HKS-a ( prijava legla, uzgojni pregledi i stečeni naslov i titule itd.) do podmirenja duga.

Za grubo kršenje pravilnika nadležna je disciplinska komisija ZUUNJOH-a .

Sva tražena dokumentacija od vlasnika pasa, vodiča ili držaoca ,a na zahtjev organizatora ,komisije za žalbe ,glavnog voditelja uzgoja ZUUNJOH-a, ili predsjednika ZUUNJOH-a,mora biti uručena u originalu. Kopije dokumenata ,e-mail ili drugi nerealni dokazi biti će odbijeni te se neće smatrati vjerodostojnima.

2. Isključuju se psi koji nemaju valjanu rodovnicu, agresivni psi , psi koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće ili su kastrirani .

3. Odgovornost izlagača
Vlasnik psa odgovoran je za svaku štetu koju učini njegov pas.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu, a koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a,na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK SA IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PSA ,A BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PSA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA,UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI ,OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

Oštri psi moraju nositi brnjicu.

Svi psi moraju imati potvrde tražene od strane veterinarske službe. Prije završetka ocjenjivanja nije dozvoljeno izlagati prijašnje ocjene, diplome i sl., niti u ocjenjivačkom krugu pokazivati rodovnicu , osim u razredu radnih voditelju kruga u svrhu dokazivanja traženih kriterija ( korung , ipo ).

Prijavom na izložbu izlagač prihvaća sve propozicije organizatora, te prihvaća ponašanje prema Kodeksu ponašanja na priredbama HKS-a.


4. Natjecateljski razredi :
Razred štenadi 4-6 mjeseci
Razred najmlađih 6 - 9 mjeseci
Razred mladih 9 - 12 mjeseci
Razred mladih 12 - 18 mjeseci
Razred podmlatka 18 - 24 mjeseca

Razred otvoreni ( iznad 24 mjeseca )

Razred radnih ( iznad 24 mjeseca )

Razred veterana ( psi stariji od osam ( 8 ) godina )

---U razred otvoreni upisuju se psi stariji od 24 mjeseca bez položenog radnog ispita ( IPO ) .

U razredu otvoreni mužjaci , izloženi psi trebaju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa ( račun SV sa svim stavkama ) , nalaz HD, ED i DNA. Potvrđeno od SV ( Bez toga pas ne može biti izlagan )

U razredu otvoreni ženke , izloženi psi trebaju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa ( račun SV sa svim stavkama ),nalaz HD, ED i DNA (potvrđeno od SV ) ili HD, ED (potvrđeno od veterinarskih institucija priznatih od F.C.I. i DNA potvrđen od SV ) , bez toga ženka ne može biti izlagana )

---U razred radnih upisuju se psi sa 24 mjeseca i više starosti s položenim radnim ispitom koji se na dan izložbe daje na uvid.

U razredu radnih mužjaci , izloženi psi moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa ( račun SV sa svim stavkama ) , nalaz HD, ED i DNA. Potvrđeno od SV , bez toga pas ne može biti izlagan .

U razredu radnih ženke , izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa ( račun SV sa svim stavkama ),nalaz HD, ED i DNA (potvrđeno od SV ) ili HD, ED (potvrđeno od veterinarskih institucija priznatih od F.C.I. i DNA potvrđen od SV ) , bez toga ženka ne može biti izlagana .

---U razred veterana upisuju se psi stariji od osam godina

U razredu veterana mužjaci , izloženi psi moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa ( račun SV sa svim stavkama) , nalaz HD, ED i DNA. Potvrđeno od SV ( Bez toga pas ne može biti izlagan ).

U razredu veterana ženke , izložene ženke moraju imati upisano u rodovnicu ili odgovarajuću dokumentaciju o postupku upisa ( račun SV sa svim stavkama ) ,nalaz HD, ED i DNA (potvrđeno od SV ) ili HD, ED (potvrđeno od veterinarskih institucija priznatih od F.C.I. i DNA potvrđen od SV ) , bez toga ženka ne može biti izlagana )5. Ocjene ,naslovi i plasmani

Ocjene :

U razredima : 4 - 6, 6 – 9 i 9 – 12 mjeseci ocjenjuje se opisnom ocjenom : vrlo perspektivan, perspektivan, zadovoljava i ne zadovoljava.
U razredima : 12 – 18 i 18 – 24 mjeseca ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
U razredu : 18 – 24 mjeseca ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan. U razredu otvoreni ocjenjuje se ocjenom : vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
U razredu radnih ocjenjuje se ocjenom : odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan. U razredu radnih psi stariji od 3,5 godine , a bez položenog SV kerunga (plavi obrazac) mužjaci i ženke najveća ocjena je vrlo dobar.

U razredu veterana ocjenjuje se ocjenom : odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan. U razredu veterana psi bez položenog SV kerunga (plavi obrazac) mužjaci i ženke najveća ocjena je vrlo dobar.

Naslovi :

Udruge ,klubovi ,organizatori mogu u svojem pravilniku o izlaganju odlučiti o dodjeli naslova na svojim manifestacijama .Dodjela naslova i pravilnik o dodjeli mora biti jasno prezentiran u katalogu na početnim stranicama.

Pobjednicima se u skladu sa pravilnikom svake udruge dodjeljuje određeni naslov i titula.

Plasmani :

U svim razredima psi se plasiraju po odluci suca na dan izložbe .

U svim razredima psi koji nisu uzgojeni po pravilniku ZUUNJOH-a, a posjeduju rodovnicu HKS-a, biti će plasirani na kraju skupine pasa koji su ostvarili jednaku ocjenu bez obzira na kvalitetu pasa.


U svim razredima uz ocjenu upisuje se i broj koji predstavlja redoslijed.

6. Odvođenje pasa sa izložbe


Psi se mogu odvesti sa izložbe tek po završetku proglašenja svih rezultata.

Za vrijeme izložbe dozvolit će se izlazak psima samo uz kauciju od 200 kn po psu, a koja se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a, ,na dan izložbe ili najkasnije u roku od tri dana nakon održavanja izložbe.

ODLAZAK SA IZLOŽBE U VRIJEME OCJENJIVANJA PSA ,A BEZ UPLAĆENE KAUCIJE U ZADANOME ROKU POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREMA VLASNIKU PASA TE OBUSTAVLJANJE I ODUZIMANJE PRUŽANJA USLUGA ZUUNJOH-a I HKS-a ( PRIJAVA LEGLA,UZGOJNI PREGLEDI I STEČENI NASLOVI ,OCIJENE I TITULE ) DO PODMIRENJA DUGA.

7. Žalbe


Žalba je moguća na negativnu ocjenu ,formalnu grešku suca, formalnu grešku organizatora ili nepoštivanja pravilnika o izlaganju .

Žalba se podnosi pismeno na dan manifestacije u kancelariji izložbe uz kauciju od 500,00 kn ili potvrdom uplate na račun ZUUNJOH-a.

Komisija za žalbe odmah je rješava. U slučaju odbijanja žalbe kaucija se uplaćuje u korist ZUUNJOH-a.

Anonimne prijave i žalbe neće se uzimati u obzir.

U slučaju pozitivnog rješenja kaucija se vraća.